Odstoupení od smlouvy

 

Vyplňte prosím následující formulář a odešlete nám jej pouze v případě, že chcete smlouvu zrušit. Musíte jej vytisknout, podepsat a naskenovat. Následně odeslat na níže uvedenou e-mailovou adresu nebo můžete odeslat formulář spolu s vráceným zbožím na adresu sídla firmy v záhlaví tohoto dokumentu.

 

 

Adresát:

 

Obchod: www.zanaromi.cz

Společnost: ZAN-AROMI spol. s r.o.

Sídlo: Turisticka 7, Brno, 62100, Česká republika

DIČ.: CZ60741139

E-mail: firma@zanaromi.cz

Telefon: 00420 541 227 040

 

Tímto vás informuji, že ruším smlouvu o nákupu následujících výrobků / služeb:

 

§  Datum objednávky a datum přijetí zboží:

§  Číslo objednávky:

§  Platba za objednávku a poštovné byla uhrazena následovně:

 

Platba bude vrácena následovně:

 

§  Jméno a příjmení zákazníka:

§  Adresa zákazníka:

§  E-mail:

§  Telefon:

 

Datum:

 

 

____________________

Podpis zákazníka

 


smartuser

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Login with Facebook

smartuser

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Register with Facebook

smartuser

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Please enter the email address you used to register. You will receive a temporary link to reset your password.